•            IP Lady Hawks Basketball
                       2016-2017
  DateOpponentTeamsTime
  Nov 15  @ NoconaJV/V
  4:30/6:00 
  Nov 17-19 City View Tourn 9/JV TBA 
   Nov 18@ Henrietta    9/JV/V 4:30/6:00/7:30 
   Nov 21@ City View    JV/V5:00/6:30 
   Nov 22@ Paradise 9/JV/V 4:30/6:00/7:30 
   Nov 29 Holliday 9/JV/V  4:30/6:00/7:30
   Dec 1-3 Petrolia Tourn.TBA 
  Dec 6  Bridgeport9/JV/V 4:30/6:00/7:30 
   Dec 8-10Altus Tourn TBA 
   Dec 8-10   IP Tourn9/JV TBA 
   Dec 13 @Windthorst 9/JV/V4:30/6:00/7:30 
   Dec 28-30 Duncan TournTBA 
  Jan 3  Krum 9/JV/V4:30/6:00/7:30 
  Jan 6 @ Hirschi 9/JV/V4:30/6:00/7:30
   Jan 10 Burkburnett9/JV/V4:30/6:00/7:30
   Jan 13 @ WFHS9/JV/V4:30/6:00
   Jan 17 @ VernonJV/V/94:30/6:00/7:30
   Jan 20 @ GrahamJV/V/94:30/6:00/7:30
   Jan 24HirschiJV/V/94:30/6:00/7:30
   Jan 27@ Burkburnett JV/V/94:30/6:00/7:30
   Jan 31OPEN--
  Feb 3 VernonJV/V/94:30/6:00/7:30
   **Feb 7 Graham JV/V/94:30/6:00/7:30
   
  Bold Denotes District Games
  **Senior Night
   
  Head Coach Billy Perkins
  Assistants Tino Acosta & Courtney Spitzer